FOTO

Politsei- ja Piirivalveameti aastapa╠łev Estonia kontserdisaalis 2013 (foto H. Kruusmaa)